×

Dochodzenie roszczeń z kredytów bankowych - krok po kroku

  • 03.12.2018, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Dochodzenie roszczeń z kredytów bankowych - krok po kroku
Jeśli korzystając z usług banku, zostajemy oszukani lub kredytodawca nie wywiąże się z umowy, możemy zdecydować się na dochodzenie roszczeń. Aby przeprowadzić z powodzeniem ten proces, niezbędne jest posiadanie rozległej wiedzy na temat obowiązującego prawa. Pomoże nam w tym adwokat lub radca prawny.

Dochodzenie roszczeń – podstawa prawna

Podstawą dochodzenia roszczeń związanych z kredytem bankowym jest w największym stopniu art. 385 kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach umownych w obrocie z konsumentami. Zgodnie z tą regulacją, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). 

W przypadku chęci uzyskania zwrotu świadczenia podstawą w prowadzeniu dochodzenia jest artykuł 410 kodeksu cywilnego o zwrocie nienależnego świadczenia, z którego dowiadujemy się, że ów świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Wykorzystywany jest również art. 471 dotyczący odpowiedzialności banku za nienależyte wykonanie zobowiązania. Przepis ten stosowany jest w momencie, gdy bank na przykład naliczał raty nadmiernej wysokości.

Zwróćmy uwagę, że roszczenie o zwrot przedawnia się z upływem 10 lat od terminu świadczenia dlatego, gdy odczujemy lub zauważymy niezrozumiałe działanie banku wobec nas, które nie jest zgodne z podpisaną umową, nie zwlekajmy z podjęciem właściwych działań.

Jak dochodzić roszczeń?

W celu wszczęcia dochodzenia roszczenia należy wystąpić z pozwem przeciwko bankowi o zapłatę wyliczonej sumy. Pomoc w kwestii ustalenia kwoty uzyskamy, korzystając z usług radców prawnych bądź adwokatów. Kancelaria EA zapewni kompleksowe wsparcie, którego efektem będzie uzyskanie straconych środków i wyregulowanie sytuacji z bankiem.

Decydując się na dochodzenie roszczeń z kredytów bankowych, warto dokładnie zapoznać się z opłatami, jakie będziemy musieli pokryć. Konieczne jest poniesienie opłaty sądowej wysokości 5% od wartości żądanej sumy za każdą instancję. Wysokość nie może przekroczyć jednak wartości 1000 zł. Niekiedy konieczne jest również spłacenie zaliczki dla biegłego sądowego, a w przypadku korzystania ze wsparcia radcy prawnego doliczyć należy także opłatę za jego usługi. Pamiętajmy, że mimo konieczności poniesienia kosztów, w przypadku pozytywnie zakończonej sprawy, możemy wiele zyskać!

 

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu dochodzeniu roszczeń nie jest łatwe. Wiele osób obawia się skomplikowanych warunków, formalności i konieczności przygotowania wielu dokumentów. W sprawnym przejściu procesu pomoże nam wyspecjalizowany w danej dziedzinie prawnik lub  radca. Z jego wsparciem z pewnością łatwiej będzie nam odnaleźć się w każdej sytuacji.

Grupa Tipmedia
Podziel się: