Jak wykorzystać w praktyce pivot points?

  • 13.09.2021, 12:00
  • Grupa Tipmedia
Jak wykorzystać w praktyce pivot points?
Pivot points są jednym ze wskaźników wykorzystywanych w analizie technicznej. Chociaż w porównaniu do innych narzędzi tego typu, nie jest on tak popularny, bez wątpienia warto się mu przyjrzeć z bliska i rozważyć w codziennym handlu na Forex.

Czym są pivot points?

Pivot point to inaczej punkty zwrotu wyznaczające poziomy wsparcia i oporu. Ponieważ wskaźnik ten opiera się na czysto matematycznych działaniach stanowi stosunkowo obiektywne narzędzie. Pivot points automatycznie wyznaczają miejsca, w których cena danej waluty potencjalnie wzrośnie, spadnie bądź też zatrzyma się. Dzięki temu inwestor może przewidywać przyszłe ruchy waluty i na tej podstawie podejmować swoje decyzje inwestycyjne. Formuła wskaźnika bazuje przede wszystkim na minimalnych i maksymalnych wartościach w określonej ramie czasowej w przeszłości. Pivot points stosuje się z reguły w handlu dziennym czyli tzw. day tradingu. Jeśli jesteś zainteresowany, przeczytaj o tym tutaj i załóż bezpłatne konto demonstracyjne u najlepszego brokera w Polsce. 

Nie ulega wątpliwości, że inwestując rzadko opieramy się tylko na jednym wskaźniku. Nie inaczej spraw wygląda z punktami zwrotnymi. Można je zatem śmiało przeplatać z innymi technikami, co pozwala uzyskać jeszcze wyższy zysk przy minimalizacji ryzyka utraty kapitału. 

Jak wykorzystać pivot points w praktyce?

Istnieje kilka różnych sposobów używania wyznaczonych pivot points w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Każdy gracz na rynku Forex może je wykorzystywać w sposób dostosowany do indywidualnej metody inwestowania. Warto znać zatem ogólne założenia, które mogą być pomocne w podejmowaniu konkretnych decyzji. 

Generalnie, powyżej linii poziomów punktów zwrotnych mówi się o tzw. strefie sprzedaży. Tam zazwyczaj działa się na krótkich pozycjach. Z kolei poniżej tej linii mamy do czynienia ze strefą kupna. W tym przypadku operuje się na pozycjach długich. Stosując pivot points jako miejsca zwrotu, należy założyć konsolidację ceny. Wówczas przy spadku do poziomu S1 inwestor otwiera pozycję. Przeważnie ta cena znajduje się pomiędzy R1 i S1.

Narzędzie pivot points to jedna z wielu technik, którą można stosować do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dla niektórych inwestorów jest bardzo pożytecznym i często wybieranym wskaźnikiem. Inni gracze będą go używać tylko jako dodatkowe wsparcie decyzji podejmowanych na podstawie innych wskaźników analitycznych. Nie ulega wątpliwości, że każdy trader musi samodzielnie wypróbować te narzędzia i wypracować własną strategię handlu.

Grupa Tipmedia
Materiał zewnętrzny
Podziel się: