×

Monitoring w domu, a aspekt legalności

  • 24.08.2018, 15:00
  • Grupa Tipmedia
Monitoring w domu, a aspekt legalności
Współczesne prawo w naszym kraju zawiera mnóstwo obostrzeń dotyczących monitoringu. Wyjątkiem są posesje prywatne, bowiem mają one pełną legalność dotyczącą systemu zabezpieczeń.

Dzieje się tak wyłącznie wtedy, gdy oko kamery obejmuje obszar należący do właściciela posesji. Problem pojawia się w momencie, gdy jest skierowany, bądź minimalnie zahacza o publiczną przestrzeń.

Domowy monitoring

Monitoring instalowany przez osoby prywatne na własnej posesji, który swym zasięgiem obejmuje obszar publiczny może wchodzić w konflikt z obecnie obowiązującym prawem. Słowo „może” stanowi w owej definicji klucz, bowiem przepisy prawa dotyczące monitoringu wciąż nie są sprecyzowane i zawierają wiele luk. Błędem jest brak aktu jednolitego, który w pełni regulowałby tego typu przepisy. Pozostaje mieć nadzieję, że ustawa o monitoringu wizyjnym odmieni oblicze wątłego prawa.

Zakaz udostępniania nagrań

Zgodnie z zapisami, które obecnie figurują w rodzimym prawie rejestrowanie wnętrza domu oraz najbliższej okolicy (będącej własnością właściciela posesji) jest w pełni legalne. Problemy pojawiają się wówczas, gdy na nagraniu widoczne będą osoby trzecie, zaś zarejestrowany obraz zostanie rozpowszechniony. Dzieje się tak za sprawą innego przepisu – dotyczącego ochrony danych osobowych oraz tych o ochronie wizerunku. Wówczas dochodzi do tzw. kolizji przepisów, zaś złamanie owego zakazu opiewa w wyjątkowo surowe kary.

 

 

Ustawa o monitoringu

Racjonalnym rozwiązaniem owego sporu zdaje być się nowelizacja ustawy o monitoringu wizyjnym. Dowiadujemy się z niej, iż właściciele posesji korzystający z monitoringu, który swym zakresem obejmuje także przestrzeń publiczną zobowiązani są do oznaczenia terenu tabliczką informacyjną o rejestrowaniu. Niestety – przepis ten, choć kontrowersyjny to do tej pory nie wszedł w życie.

Monitoring, systemy alarmowe oraz różnego typu czujki alarmowe znajdą Państwo w sklepie Montersi.pl - https://www.montersi.pl/czujki-alarmowe

Grupa Tipmedia
Podziel się: