Ostrów: Długi w MZGM można odpracować

  • 06.04.2021, 15:00
  • Ryszard Binczak
Ostrów: Długi w MZGM można odpracować
Blisko 68 proc. najemców i użytkowników lokali Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim terminowo reguluje swoje należności. Wobec pozostałych spółka prowadzi windykację polubowną bądź sądową i egzekucyjną. Czynności spółki podejmowane są zgodnie z obowiązującą procedurą windykacyjną wobec najemców oraz wszystkich pozostałych osób pełnoletnich zamieszkałych w lokalu.

Spółka prowadzi ciągły monitoring stanu należności powstałych m.in. z tytułu wynajmowanych i udostępnianych lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, gruntów, ogródków i powierzchni reklamowych. W przypadku stwierdzenia zaległości podejmowane są różne czynności zmierzające do jej wyegzekwowania.

 

Najpierw polubownie

Prowadzone działania dzielą się na etapy. Najpierw prowadzona jest windykacja polubowna, która obejmuje nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, zarówno bezpośredniego poprzez rozmowy prowadzone w siedzibie spółki, jak również telefonicznie i poprzez wysyłanie listów. W ten sposób ustala się przyczyny powstania zadłużenia oraz oceny możliwości jego spłaty. Dłużnikowi wskazywane są możliwości otrzymania ewentualnej pomocy w celu uzyskania świadczeń pieniężnych przeznaczonych na opłaty związane z zajmowanym lokalem np. dodatku mieszkaniowego.

 

Można odpracować zadłużenie

Oprócz tego, spółka oferuje zadłużonym lokatorom możliwość odpracowania zadłużenia poprzez wykonywanie konkretnych prac. Chodzi o utrzymanie czystości i porządku na terenach posesji, remonty pustostanów oraz prace porządkowe po ich wykonaniu.

– Dłużnicy chętnie wybierają tę formę regulowania zadłużenia. Rozliczenia za wykonane prace następują poprzez zaliczenie umówionej kwoty na poczet zadłużenia. W latach 2019 – 2020 łączna kwota odpracowanego zadłużenia wyniosła 90 tys. zł. Zaangażowanie i staranne wykonywanie powierzonych czynności pozwoliło jednemu z mieszkańców na odpracowanie wszystkich swoich zobowiązań, które przekraczały 55 tys. zł. Roboty remontowe pozwalają na jednorazowe odpracowanie 2-5 tys. zł zadłużenia. Osoby zainteresowane taką formą regulowania zadłużenia mogą na bieżąco składać wnioski do „MZGM” sp. z o.o. – podkreśla Zenon Musialski, prezes Zarządu MZGM.

 

Długi na raty

Możliwa jest również spłata zadłużenia w ratach, zawieranie ugód i porozumień. Taka forma regulowania zobowiązań cieszy się dużą popularnością wśród zadłużonych lokatorów spółki, którzy nie mają możliwości jednorazowej spłaty zaległości. Spółka proponuje dogodne warunki spłaty, a wysokość raty dostosowywana jest każdorazowo do indywidualnej sytuacji finansowej dłużnika. Dodatkowym atutem zawarcia i realizacji ugody lub porozumienia jest odstąpienie przez spółkę od dalszego naliczania odsetek.

Wobec lokatorów, którzy wywiązują się z terminowej realizacji ugody lub porozumienia spółka wstrzymuje kolejne działania windykacyjne, takie jak kierowanie spraw o zapłatę na drogę postępowania sądowego oraz do egzekucji komorniczej, co pozwala dłużnikowi uniknąć poniesienia kosztów sądowych i egzekucyjnych. Jednym z warunków ugody, obok spłaty zadłużenia, jest terminowe regulowanie bieżących należności, co pozwala nie tylko zmniejszyć dotychczasowe zobowiązanie, ale jednocześnie nie powoduje narastania nowych zaległości.

Wnioski w sprawie spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych należy kierować do spółki drogą pocztową, elektroniczną bądź składać bezpośrednio w siedzibie „MZGM” Sp. z o.o. Rocznie spółka zawiera średnio 160 ugód w wyniku czego udaje się odzyskać około pół miliona należności.

 

Windykacja sądowa

Windykacja polubowna jest preferowanym przez „MZGM” Sp. z o.o. W przypadku osób, które nie wyrażają chęci dobrowolnej spłaty zaległości spółka podejmuje windykację sądową, a następnie postępowanie egzekucyjne przy udziale komornika.

Windykacja sądowa realizowana jest poprzez występowanie na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę. Rocznie spółka składa do sądu około 80 pozwów w sprawach o zapłatę, które kończą się wydaniem prawomocnych nakazów zapłaty.

Inna formą jest występowanie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności nakazów zapłaty, wyroków, a w uzasadnionych okolicznościach o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

W niektórych przypadkach zachodzi konieczność postępowania egzekucyjnego poprzez występowanie z wnioskiem do komorników sądowych o wszczęcie i prowadzenie postępowania do wszystkich składników majątku dłużnika celem przymusowego wyegzekwowania należności stwierdzonej prawomocnym tytułem wykonawczym. W wyniku działań w postępowaniu egzekucyjnym następuje m.in. zablokowanie rachunków bankowych dłużników, zajęcie wynagrodzeń, rent, emerytur.

W celu poprawy ściągalności należności spółka intensyfikuje działania windykacyjne poprzez zwiększenie liczby rozmów telefonicznych, wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty, zaproszeń na rozmowy mających na celu zmobilizowanie lokatora do terminowego regulowania zobowiązań oraz spłaty powstałych zaległości.

W przypadku bezskuteczności działań windykacji polubownej spółka będzie kierowała kolejne pozwy w sprawach o zapłatę na drogę postępowania sądowego.

 

Decyzją Zarządu Spółki MZGM w przypadku utrzymującego się braku regulowania zaległości i bieżących opłat „MZGM” Sp. z o.o. podejmować będzie działania zmierzające do rozwiązywania umów najmu, a następnie do odzyskiwania lokali, garaży, gruntów, ogródków i powierzchni reklamowych.

Można najpierw zapytać

Wszystkie osoby zainteresowane dobrowolną spłatą zadłużenia w ramach oferowanych przez Spółkę rozwiązań proszone są o kontakt z Działem Windykacji tel. 721-665-506, (62) 506-62-58, (62) 506-62-44, wnioski można składać drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie „MZGM” Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

 

 

 

 

Ryszard Binczak

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe