Ostrów: Większość radnych zgodna... z małym wyjątkiem

  • 26.02.2021, 12:36 (aktualizacja 27.02.2021, 12:30)
  • Wiktoria Kohnke
Ostrów: Większość radnych zgodna... z małym wyjątkiem Zdjęcie poglądowe, obecnie obrady odbywają się w trybie on-line.
Nowa Szkoła Podstawowa nr 4 w lepszej siedzibie przy ul. Waryńskiego, dotacje miasta na wymianę pieców na ekologiczne ogrzewanie, poszerzony program opieki na zwierzętami, ulgi dla rodzin wielodzietnych w opłatach za przedszkola, zwolnienie przedsiębiorców restauracyjnych i gastronomicznych z opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu oraz rozpoczęcie prac nad strategią rozwoju miasta do 2030 roku, to najważniejsze tematy i decyzje z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 lutego.

Nowa szkoła nr 4

Od 1 września Szkoła Podstawowa nr 4 z najstarszego budynku oświatowego w mieście przy ul. Królowej Jadwigi zostanie przeniesiona do dużego i nowocześniejszego kompleksu obiektów edukacyjno-sportowych przy ul. Waryńskiego.

- Będą to zmiany pozytywne, przede wszystkim dla uczniów. Takie decyzje nie należą do łatwych, ale budynek przy ulicy Królowej Jadwigi wymaga gruntownej modernizacji, która może trwać nawet rok. Uczniowie mają tam do dyspozycji niewielką salę gimnastyczną i małe boisko, które mogą zamienić na dwie sale gimnastyczne, w tym jedną dużą, boisko z bieżnią i na nowszą, o wiele większa przestrzeń - wskazywał wiceprezydent Sebastian Górski.

Jak informował, poświęcono niezwykle dużo czasu na kampanię informacyjną, spotykając się z rodzicami i przekazując argumenty merytoryczne. Zdecydowana większość rodziców chce przenieść dzieci do budynków na Waryńskiego, a ci, których dzieci już tam się uczą, chcą, aby tam pozostały. Nowa szkoła numer 4 przy ul. Waryńskiego będzie funkcjonować pod patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. To pierwszy przypadek w Polsce, gdy szkoła podstawowa, a nie średnia, zostaje objęta pieczą uniwersytetu. Na uczniów ostrowskiej czwórki czeka jednak o wiele więcej edukacyjnych projektów.

- Oferta edukacyjna naszej szkoły opiera się na założeniu „Każdego docenić, nikogo nie zgubić”. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, telewizyjnych i fotograficznych, ale także warsztatach umiejętności społecznych, czy zajęciach z bioinżynierii. Uczniowie będą mogli również brać lekcje języka chińskiego, i to już od najmłodszych klas. To jednak nie pełen repertuar, a dopiero początek oferty edukacyjnej – przekonywała dr Renata Spodzieja, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4.

Znaczenie szerokiego kompleksowego spojrzenia na całą miejską sieć szkół podstawowych podkreślał radny Radosław Torzyński z klubu Przyjazne Miasto.

Działanie miasta jest racjonalne. Możemy zaklinać rzeczywistość, że jednym będzie gorzej, a innym lepiej, ale to my wszyscy z naszych pieniędzy utrzymujemy te szkoły. Jeśli nas stać na to, żeby szkoły stały w połowie puste, to możemy to robić. Ale powiem, że nas na to nie stać - argumentował radny Torzyński, przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.

Z kolei radny Marian Herwich z Koalicji Obywatelskiej zwracał uwagę na konieczność równoczesnej dyskusji o modyfikacji sieci przedszkoli i potrzebę szybkich decyzji również w tym zakresie. Na dużo większy potencjał infrastruktury szkolnej i sportowej przy ul. Waryńskiego, który będzie służył uczniom wskazała radna Joanna Lisiak, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.

Duże uznanie dla dotychczasowych dokonań dyrektor Renaty Spodzieji, całego zaangażowanego grona pedagogicznego i społeczności szkolnej wyraził przewodniczący Klubu Przyjazne Miasto Marek Śliwiński.

Jestem przekonany, że to bardzo dobre działanie edukacyjne Szkoły Podstawowej nr 4 jeszcze znacznie się rozwinie korzystając z potencjału nowej siedziby – podkreślił radny Marek Śliwiński.

Kolejne dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania

Jednogłośnie przyjęto propozycję prezydent Beaty Klimek o przeznaczeniu w budżecie miasta blisko 1,5 mln zł na dotacje dla ostrowian na wymianę pieców węglowych na ekologiczne ogrzewanie. Jak wskazał wiceprezydent Mikołaj Kostka, jest to kwota zaplanowana, która jednak może zostać zwiększona, jeśli większa liczba ostrowian będzie zainteresowana wymianą starego pieca na ekologiczne źródło ciepła.

- Chcemy dofinansować wszystkie wnioski spełniające warunki naszego programu. Podobnie było w ubiegłym roku - zaplanowaliśmy wówczas 1 400 000 zł, by finalnie zwiększyć tę pulę do blisko 1 800 000 zł - podkreślał Mikołaj Kostka, zastępca Prezydenta Miasta.

- Podejmując kolejny rok tą ważną uchwałę Rady Miejskiej warto pozytywnie zauważyć, że Ostrów Wielkopolski, nawet w niełatwych dla samorządów realiach budżetowych, konsekwentnie rok po roku zwiększa planowaną kwotę dotacji dla mieszkańców na ekologiczne ogrzewanie. Pokazuje to, że dla prezydent Beaty Klimek, klubu Przyjazne Miasto i całej Rady Miejskiej sprawa walki ze smogiem i systematycznej poprawy jakości powietrza jest rzeczywistym priorytetem aktywnie podejmowanym przez ostrowski samorząd - wskazywał radny Mateusz Nycek, wiceprzewodniczący Klubu Przyjazne Miasto.

Jak poinformował wiceprezydent Mikołaj Kostka od 2015 roku miasto na ten cel wydało blisko 5 700 000 zł. Ta kwota pozwoliła na likwidację aż 1353 pieców. I przyniosło to efekt w postacie malejącej, z roku na rok, liczbie dni z przekroczeniami stężenia pyłów smogowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Restauratorzy zwolnieni z opłaty za koncesję alkoholową

Również jednogłośnie Rada Miejska podjęła uchwałę o zwolnieniu przedsiębiorców restauracyjnych i gastronomicznych z opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu w 2021 roku. Po wcześniejszych wspólnych uzgodnieniach formalno-prawnych przegłosowano uchwałę autorstwa klubu Koalicji Obywatelskiej. Radny Mateusz Nycek z prezydenckiego Klubu Przyjazne Miasto zaznaczył, że w tej sprawie nie ma znaczenia, kto jest formalnym autorem wybranej uchwały, ale ważna jest jak najszersza możliwa pomoc ostrowskim przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii.

Tak jak zapowiadała od samego początku prezydent Beata Klimek Klub Przyjazne Miasto poparł szeroką propozycję pomocy, bo naszą intencją i priorytetem jest dołożenie kolejnej samorządowej cegiełki wsparcia lokalnych przedsiębiorców w trudnych czasach pandemii – podkreślał radny Mateusz Nycek, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.

Miasto Ostrów Wielkopolski już od wiosny 2020 roku wprowadziło i realizuje dla przedsiębiorców Ostrowski Pakiet Pomocowy zawierający szereg rozwiązań pomocowych będących w zakresie działania lokalnego samorządu.

Ostrowska Karta Rodziny 3+ również w przedszkolach

Dzięki propozycji prezydent Beaty Klimek i decyzji Rady Miejskiej przedszkolaki z rodzin wielodzietnych oraz najmłodsi ostrowianie z niepełnosprawnościami będą objęci ulgami za pobyt w placówce powyżej 5 godzin.

- W ten sposób chcemy wesprzeć rodziny wielodzietne w naszym mieście oraz te rodziny, które wychowują dzieci z niepełnosprawnościami - uzasadniał wiceprezydent Sebastian Górski.

Całkowite zwolnienie z opłat będzie dotyczyć 54 ostrowskich przedszkolaków z niepełnosprawnościami. Natomiast 80% ulgi obejmie 361 małych posiadaczy Ostrowskiej Karty Rodziny 3+.

Strategia Rozwoju Miasta 2030

Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała również rozpoczęcie prac nad strategią rozwoju miasta do 2030 roku na podstawie znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jak wskazuje wiceprezydent Mikołaj Kostka proces formułowania strategii oparty będzie na modelu partycypacyjno-eksperckim z uwzględnieniem szerokiej reprezentacji interesariuszy, w tym w szczególności mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, partnerów społecznych, gospodarczych, eksperckich oraz ciał o charakterze konsultacyjnym i doradczym.

Gafy radnego Paducha

Chociaż podczas ostatniej Sesji Rada Miejska była szczególnie jednomyślna, a większość radnych doceniła szereg prezydenckich propozycji, kilka gaf i pomyłek przydarzyło się radnemu Jakubowi Paduchowi. W poruszanej przez niego kwestii konsultacji społecznych w Ostrowie wykazał się nie tylko wyraźnym brakiem znajomości procedur formalnych i możliwości prawnych, ale przysporzył wizerunkowych kłopotów swojemu politycznemu patronowi posłowi Jarosławowi Urbaniakowi, byłemu prezydentowi miasta, który jak wykazała dyskusja podczas sesji nie był szczególnym zwolennikiem konsultacji społecznych z mieszkańcami. W dodatku radny Paduch – jak się szybko okazało - już po raz drugi w ostatnich miesiącach próbował podczas obrad sesji prowadzić ataki osobiste i mówić nieprawdę na temat innych radnych. Podobnie jak w listopadzie ubiegłego roku i tym razem skończyło się na konieczności szybkich przeprosin ze strony Jakuba Paducha za wypowiedziane w politycznych emocjach kłamstwa.

Klub PiS o współpracy i dotacjach rządowych

Z kolei radny Dawid Korzeniewski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości podkreślał znaczenie rekordowych w historii miasta dofinansowań czy dotacji pozyskanych z ministerstw, funduszy krajowych i innych centralnych instytucji. Wskazał, że w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostrowski Wodkan pozyskał ponad 40 mln zł i realizuje największy w historii Ostrowa projekt inwestycyjny uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej za blisko 80 mln zł.

Ostrowski Expres Inwestycyjny i reforma oświaty w interpelacjach

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Grochowska w swojej interpelacji wskazała, że przeprowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma oświaty powoduje z roku na rok konieczność wydatkowania coraz większych środków na oświatę przez samorządy, a przekazywana subwencja oświatowa pokrywa wyłącznie około 50 % wydatków bieżących na edukację. Jak wskazała radna Grochowska mimo to – zarówno w poprzedniej jak i obecnej kadencji – władze miasta przeznaczają rekordowe nakłady finansowe na modernizację istniejących i budowę nowych obiektów oświatowych. Szczególnie pozytywnie oceniła przystąpienie miasta do realizacji inwestycji związanej z budową nowego 12-oddziałowego przedszkola na terenie Osiedla nr 7 Zacisze-Zębców.

Z kolei radny Mariusz Leki w związku z zainteresowaniem mieszkańców dopytywał o poszczególne inwestycje miejskie zaplanowane w ramach Ostrowskiego Expresu Inwestycyjnego, podnosząc m.in. kwestię harmonogramu ich realizacji w najbliższych latach oraz ewentualnych dodatkowych inwestycji w przypadku poprzetargowych oszczędności.

Kultowe "Rejtanki" będa odnowione

Ostrowscy radni pozytywnie przyjęli również propozycję prezydent Beaty Klimek wprowadzenia do budżetu miasta nowej inwestycji - wodnego placu zabaw, w kultowym miejscu dawnej tzw. betoniarni. To miejsce letnich zabaw przy ulicy Rejtana znane pokoleniom ostrowian sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat dziś jest zapomniane i zniszczone. Z inicjatywy prezydent Beaty Klimek w niedalekiej przyszłości stan ten ma się jednak zmienić.

- Chcemy, by kultowy niegdyś obiekt został zmodernizowany. Powstałby tu wodny plac zabaw z antypoślizgową matą, gejzerami, armatkami wodnymi, fontannami – nowoczesna atrakcja dla rodzin z dziećmi. Niektóre miasta zdecydowały się w ostatnich latach na taką inwestycję. Jak informują tamtejsze media, polskie dzieci zakochały się w wodnych placach zabaw. Wierzę, że nie inaczej będzie w Ostrowie, a dawną „betoniarnię” wypełni radość i śmiech naszych najmłodszych mieszkańców – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Lisiecki poinformował, że kolejna Sesja Rady Miejskiej została wstępnie zaplanowana na środę 31 marca.

 

Wiktoria Kohnke

Zdjęcia (1)

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe