Powiat Ostrowski: Stypendia wręczone!

  • 04.10.2020, 12:10
  • Ryszard Binczak
Powiat Ostrowski: Stypendia wręczone!
Starosta Ostrowski Paweł Rajski po raz dziewiąty wręczył uczennicom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia, którym patronuje ks. Jan Kompałła.

Uroczystość odbyła się  tradycyjnie w auli I Liceum Ogólnokształcącego. W historii powiatu ostrowskiego Stypendia Starosty Ostrowskiego im. ks. Jana Kompałły przyznawane zostały po raz dziewiąty.
Tegoroczni stypendyści po raz drugi otrzymali stypendium w wyższej kwocie po 2.000 zł. Zgodnie z uchwalonym Regulaminem przez Radę Powiatu Ostrowskiego nagrodzonych zostało 50 stypendystów ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat. W gronie tych uczniów znalazło się 10 stypendystów wyróżnionych za szczególne osiągnięcia np. sportowe czy artystyczne oraz wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury i uczennica Zespołu Szkół Muzycznych.
Wnioski zgłoszone przez dyrektorów szkół i placówek zaopiniowane przez Rady Pedagogiczne szkół rozpatrywała komisja pod przewodnictwem wicestarosty powiatu ostrowskiego Romana Pacholczyk w składzie: Piotr Walkowski przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego oraz Sylwia Nowicka przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego. Opiniując wnioski komisja brała pod uwagę najwyższą średnią ocen osiągniętą za dany rok szkolny oraz sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach jak również wyjątkowe uzdolnienia artystyczne, sportowe, naukowe na szczeblu co najmniej regionalnym, wojewódzkim lub ma osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
W gronie 50 laureatów są 34 uczennice i 16 uczniów. Jednocześnie 41 uczniów z terenu powiatu ostrowskiego oraz 9 uczniów z pozostałych powiatów województwa wielkopolskiego. W gronie tegorocznych stypendystów znalazło się 15 uczniów, którzy otrzymali stypendium po raz drugi. Wśród stypendystów jest też jedno rodzeństwo, a jedna z sióstr to poczwórna stypendystka.
Stypendia młodzieży wręczał starosta Paweł Rajski oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Grzegorz Finke. Na zakończenie uroczystości wystąpiła utalentowana ostrowianka, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego, kształcąca śpiew pod okiem polskiej wokalistki Magdy Dureckiej. Ma na swoim koncie wiele osiągnięć m.in. w 2019 rok zdobyła pierwsze miejsce na międzynarodowym festiwalu Magia ITALIANA we Włoszech.


Poniżej prezentujemy sylwetki Laureatów Stypendium Starosty Ostrowskiego 2020:
IV Liceum Ogólnokształcące
Jagoda Krawczyk - Chociaż od dziecka gra na skrzypcach i na gitarze jej pasją jest film i wszystko, co wiąże się z produkcją telewizyjną. Żywo uczestniczy w pracy telewizji IVLO. Przygotowała m.in. film na obchody 25lecia szkoły, kierowała realizacją nagrania teledysków „Będzie dobrze” oraz „Jeszcze w zielone gramy” - w obu produkcjach była autorką zdjęć i montażystką. Filmowe pasje rozwija również biorąc udział w konkursach filmowych i  warsztatach. Reprezentowała IV LO na Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Średnia 5,27
Monika Słupianek - Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Prężnie działa w Samorządzie Uczniowskim. Otwarta na potrzeby drugiego człowieka, aktywnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu. Z sukcesami brała udział w konkursach przedmiotowych. Jednym z nich jest III miejsce na Konkursie Powiatowym na Walentynkowy Wiersz Miłosny. Oprócz nauki znajduje czas na sport, jest kapitanem reprezentacji szkoły w piłce siatkowej, która zajęła III miejsce w powiecie ostrowskim.
Dagmara Deckert - Z powodzeniem reprezentuje szkołę w konkursach językowych nieustannie pogłębiając swoją wiedzę. Fascynują ją również podróże i odkrywanie coraz to nowych zakątków świata. W wolnych chwilach chętnie sięga po książki popularno-naukowe. Zawsze koleżeńska i pomocna, wyróżnia ją nie tylko pracowitość i wytrwałość, ale także empatyczna postawa wobec innych ludzi i ich potrzeb.
Wiktoria Szyszka  - Uczennica klasy o profilu językowym, która bierze udział w licznych konkursach promując w ten sposób naukę języków obcych. Jej sposobem na relaks i odstresowanie jest sport, a w szczególności taniec współczesny. Jako osoba życzliwa i otwarta na problemy drugiego człowieka z zaangażowaniem bierze udział w pracach Szkolnego Koła Wolontariatu, pomaga potrzebującym i poszkodowanym przez los.
Julia Olszanowska - uczennica wszechstronnie uzdolniona, ambitną, pracowitą i kreatywną chętnie pomagająca innym uczniom. Aktywnie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu. Brała udział w konkursach przedmiotowych, odnosząc sukcesy. Oprócz nauki znajduje czas na sport, jest członkiem reprezentacji szkoły w piłce siatkowej, w bieżącym roku zajęła III miejsce w powiecie.

Zespół Szkół Technicznych
Julita Grzęda uczennica klasy o profilu technik mechatronik ze średnią ocen 5.42. Osiąga celujące wyniki zarówno w przedmiotach ogólnokształcących, jak i zawodowych. Od dwóch lat pełni wzorowo funkcję przewodniczącej klasy i angażuje się w pracę samorządu szkolnego. Reprezentowała z powodzeniem szkołę w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
Jakub Rosiński uczeń klasy o profilu technik mechatronik posiadacz jednej z najwyższych średnich w szkole 5.92. Mówią o nim wzór do naśladowania: zawsze pilny, obowiązkowy, a do tego bardzo koleżeński. W mijającym roku szkolnym uczestniczył z powodzeniem w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
Miłosz Matuszak uczeń o profilu technik elektronik i elektronika właśnie jest jego pasją. Uczestnik Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra 2020 – w okręgu Poznań. Klasę trzecią ukończył ze średnią ocen 5,44 i wzorowym zachowaniem. Reprezentuje bardzo wysoką kulturę osobistą, chętnie służy pomocą w nauce słabszym uczniom.
Grzegorz Cyba jako uczeń w zawodzie technik mechatronik otrzymał promocję z wyróżnieniem za wyniki w nauce ze średnią ocen 5.57 oraz 100% obecność na zajęciach i wzorowe zachowanie. Obowiązkowość, sumienność i pracowitość to jego cechy. Młody człowiek posiadający szeroką wiedzę z różnych dziedzin.
Dawid Grząka - przyszły specjalistka w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, swoje zainteresowania techniką, dzieli z licznymi pasjami sportowymi, odnosząc znaczące sukcesy na szczeblu ogólnopolskim. Na tegorocznych Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkoatletyce, zdobył 3 miejsce w biegu na dystansie 60m.

II Liceum Ogólnokształcące
Milena Bąkowska – osoba o szerokich horyzontach i rozległych zainteresowaniach. Ma na swoim koncie osiągnięcia w konkursach plastycznych, językowych, polonistycznych, przyrodniczych, ekologicznych i prozdrowotnych. Nie jest jej obca także wiedza dotycząca kwestii społecznych, o czym świadczą sukcesy w konkursach poświęconych m.in. Unii Europejskiej. Paleta wielu zainteresowań idzie w parze z niezwykłą skrupulatnością i nauką, dowodem jest średnia 5,11.
Sandra Chmielina - jest osobą zdecydowanie wykraczającą w swojej działalności poza szkolne ramy. Współtwórczyni nagrodzonych projektów społecznych, a przy tym entuzjastka działań ponad wszelkimi podziałami. Pomaga jej w tym pasja lingwistyczna objawiająca się w zamiłowaniu do nauki języków obcych. Pęd ku wiedzy łączy z ogromną wrażliwością i dużą dozą empatii angażując się w działania na rzecz drugiego człowieka. Średnią ocen 5,2.
Kornelia Mroczek - średnią ocen 6,0. Jest bardzo aktywna w działalności samorządu uczniowskiego, inicjuje wiele przedsięwzięć na terenie szkoły i poza nią. Ukończyła projekt Piątki Pileckiego, uzyskując najlepszy wynik w swojej kategorii w szkole. Zdobywała laury w  konkursie Matematyczny Kangur oraz w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego, w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego Deutschfreund, w Dyktandzie Ortograficznym i wielu innych konkursach.
Małgorzata Urbaniak -  Ze średnią 5,60 uplasowała się w pierwszej czołówce uczniów. Jest twórcą autorskiego projektu społecznego w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii „Rozwijamy skrzydła”. Brała udział w akcjach wolontariatu szkolnego „Drużyna szpiku”, „Kampania społeczna Transplantacja – drugie życie”. Aktywnie uczestniczyła w akcji pisania listów Amnesty International. Ponadto uczestniczyła w wielu konkursach, a w szczególności z języka angielskiego i języka polskiego uzyskując wysokie lokaty.

Jakub Robotnikowski - Mimo codziennych treningów bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych. W sporcie osiągnął bardzo dużo. Jest aktualnie mistrzem Polski młodzików w skoku w dal. Złoty medal zdobył jesienią 2019 roku podczas Mistrzostw Polski w Tarnowie. W lutym bieżącego roku podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych został w tej samej konkurencji wicemistrzem Polski. Ponadto jest brązowym medalistą mistrzostw kraju w sztafecie 4x100 m młodzików.


Zespół Szkół Usługowych
Marta Hądzlik – Jej ulubionym zajęciem jest gotowanie potraw i pieczenie rozmaitych ciast, co wykorzystała m.in. w promocji szkoły na „Drzwiach Otwartych”. Interesuje ją również gra na flecie prostym. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego: pomagając m.in. w organizacji Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody, noworocznego spotkania samorządowców Powiatu Ostrowskiego oraz przeglądu talentów klas pierwszych.

Nicola Stragierowicz  - ukończyła klasę pierwszą ze średnią ocen 5,0. Aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Brała udział w przygotowaniu szkolnych Jasełek, „Drzwi Otwartych”, Ostrowskiego Festiwalu Stylu i Urody, szkolnego „Mam Talent” oraz noworocznego spotkania samorządowców Powiatu Ostrowskiego. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Zuzanna Russek – kształci się w zawodzie technik przemysłu mody z pasją chłonie wiedzę z tego zakresu. Ciekawią ją nowe rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. Interesują projektanci i moda haute couture. Poczucie smaku i wyobraźnia pozwoliły jej zaprojektować kolekcję na temat: „Upcykling- moda odpowiedzialna” pt. „Marry jeans”. Kolekcja ta zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodych Krawców i Projektantów „Mała Pętelka”.

Jakub Komorniczak – Uczeń kreatywny i solidny W wielu dziedzinach zdobywa bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. W bieżącym roku zajął 1 miejsce w Turnieju Szkolnym w Tenisie Stołowym. Reprezentował szkołę w Międzyszkolnym Turnieju Drużynowym organizowanym w Zespole Szkół Technicznych. Bardzo aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska. Angażował się w przygotowania imprez i uroczystości szkolnych.

Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych CKU
Mateusz Bergandy przyszły technik pojazdów samochodowych. Osiąga bardzo dobre wyniki zarówno z przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących ze średnią 5,25. Wykazuje szczególne uzdolnienia w nauce języka angielskiego i matematyki. Brał udział w konkursach szkolnych: Szkolnym Konkursie Gramatyczno- Leksykalnym oraz Szkolnym Konkursie Matematycznym „Słynni matematycy”.

Bartosz Masłowski uczeń klasy w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Wyróżnia się wszechstronnymi uzdolnieniami i pracowitością. Z większości nauczanych przedmiotów uzyskuje oceny celujące, a w ostatnim roku szkolnym otrzymał najwyższą średnią w szkole: 5,8. Dzieląc się swoją wiedzą przygotowuje prezentacje i materiały edukacyjne wykraczające poza materiał omawiany na zajęciach szkolnych dotycząca np. kierunku rozwoju pojazdów ciężarowych.

Dawid Nawrot - technik elektryk ze średnią ocen 5,35. Celujące wyniki otrzymał między innymi z elektrotechniki i elektroniki. W przyszłości chciałby podjąć studia politechniczne na wydziale elektrotechniki. Szczególnie zainteresowany jest pogłębianiem wiedzy zawodowej i zdobywaniem nowych doświadczeń, np. przez udział w zagranicznym stażu zawodowym. Przejawia także zainteresowania artystyczne, jest członkiem zespołu teatralnego „Kantaki”.

Tymoteusz Połomski – uczeń technikum chłodnictwa i klimatyzacji. Wykazuje uzdolnienia z wielu nauczanych przedmiotów, z których osiągnął celujące i bardzo dobre wyniki i średnią 5,57. Rozwija się zawodowo, uczestnicząc w szkoleniach on-line. Jest też uczniem aktywnym i angażującym się w różne formy życia szkolnego. Członek szkolnego samorządu, laureat konkursu „Spotkania w bibliotece”, a marzeniem jest udział w maratonie.

III Liceum Ogólnokształcące
Karolina Duczmal - przykład godzenia licznych obowiązków szkolnych i pozalekcyjnych pasji ze średnią 5,82. Mimo olbrzymiej wiedzy stawia sobie ambitne cele. Przeprowadzała doświadczenia i obserwacje w ramach Laboratorium biologiczno-chemicznego, brała udział w warsztatach i zajęciach w Ogrodzie Botanicznym, Nocy Biologów i Dniach Akademickich na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. We współpracy z Wydziałem Biologii uczestniczyła w opracowaniu bazy stanowisk roślin naczyniowych Wielkopolski.

Łukasz Sobczak – uczeń wybitnie uzdolniony matematycznie i z matematyką wiąże swoje dalsze plany edukacyjne i zawodowe. W minionym roku zakwalifikował się do II etapu Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego. Do największych sukcesów Łukasz należy wyróżnienia za napisanie pracy pt: „Model regresji liniowej” na Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków w Katowicach.

Anna Wikarjak - miłośniczka literatury. Sama pisze prozę, poezję, jest redaktorem szkolnej gazetki „Ad Rem”. Brała udział w licznych konkursach humanistycznych. Najważniejsze sukcesy to IX miejsce w Polsce w konkursie Mistrz Dyktand, wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie w Poznaniu „Manufaktura Słowa”, I miejsce w powiatowym konkursie Turniej Opowiadań. Angażuje się też w akcje społeczne. Przy tak wielu zainteresowaniach może pochwalić się średnią ocen 5,81 oraz 100% frekwencją.

Magdalena Adamczak - W znakomity sposób łączy sukcesy edukacyjne z grą na fortepianie. Zdobyła II nagrodę w konkursie pianistycznym XI International Music Competition Belgrade w Serbii. Utwory Fryderyka Chopina w jej wykonaniu rozbrzmiewały w 2019 r. w Forum Synagoga podczas koncertu upamiętniającego pobyt kompozytora na Ziemi Ostrowskiej oraz znalazły się w tegorocznym projekcie filmowym pt.“Sekrety Kalisza”. Średnia ocen 5,88

Kacper Adamczak - uczeń klasy o profilu biologiczno-sportowym, trenuje lekkoatletykę w KS STAL LA. Jest biegaczem kategorii wiekowej U18.jego największym osiągnięciem w karierze jest Brązowy Medal Halowych Mistrzostw Polski w biegu na 2000m. Jest również aktualnym Halowym Mistrzem Wielkopolski oraz zwycięzcą 39. Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza w Kaliszu. Jego marzeniem jest zostanie sportowym reprezentantem Polski i konsekwentnie do tego dąży.

Zespół Szkół Ekonomicznych
Izabela Kurek – Średnia ocen 5,79 i 100-proc.frekwencja. Jej wiedza wykracza poza zakres materiału programowego, co wynika z jej samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Uzyskała wysokie noty w licznych konkursach i olimpiadach, przede wszystkim z zakresu przedsiębiorczości i teologii. Wykazuje szczególne uzdolnienia humanistyczne, recytatorskie i ekonomiczne. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym szkoły poprzez udział w licznych imprezach i uroczystościach szkolnych.

Joanna Kusch - Średnia ocen 5,75 i 100 % frekwencja! Szczególnie uzdolniona w przedmiotach ścisłych. Dotarła do wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Pandemia przeszkodziła jej w udziale w konkursach z języka angielskiego matematyki i fizyki. Należy do szkolnej drużyny siatkarskiej i reprezentuje szkołę na zawodach sportowych, równocześnie bardzo angażuje się w działalność na rzecz klasy.

Maja Franzke - Uczennica bardzo wszechstronna o czym świadczy jej imponująca średnia ocen 5,67. Bardzo dobrze radzi sobie zarówno w nauce z przedmiotów ścisłych jak i humanistycznych. Jej najmocniejszą stroną jest język niemiecki. Świetnie odnalazła się również w przedmiotach zawodowych. Jest również bardzo zaangażowana w życie klasy, w której pełni funkcję skarbnika klasowego.

Mikołaj Reszelewski –Indywidualny Mistrz Polski Juniorów w Speedrowerze z 2019 roku. Posiada także tytuł vice - mistrza Świata Juniorów w speedrowerze. Ma w swoim dorobku również tytuł drużynowego vicemistrza świata zdobytego w Lesznie. W nagrodę za swoje sukcesy otrzymał prawo wyjazdu na miesięczny trening do Australii, plany te, niestety, przerwała pandemia koronawirusa.

Wioletta Kurek - Średnia 5,59. Szczególny obszar jej zainteresowań stanowią nauki ekonomiczne i matematyka. Finalistka Turnieju Talentów-Akademia Księgowego w Poznaniu oraz laureatka II miejsca w Konkursie Wiedzy o Przedsiębiorczości „Młodzi Przedsiębiorcy na Start!" zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki im. w Łodzi. Dzieli się wiedzą wspierając kolegów w nauce i w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. Szczególne brawa bo to właśnie ona odbiera stypendium po raz czwarty.

Zespół Szkół Budowlano -Energetycznych
Wiktoria Sikora - uczennica o wszechstronnych zainteresowaniach i zdolnościach. Od lat tańczy w Zespole Tańca Ludowego Kosynierzy z Jankowa Przygodzkiego promując swoją małą ojczyznę. W szkole natomiast, stanowi filar Samorządu Uczniowskiego. Z sukcesami bierze udział w wielu konkursach m.in. w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Reprezentuje szkołę także w zawodach siatkarskich. Uzyskała średnią ocen 5,38.

Jakub Krawczyński - uczeń z zapałem zgłębiający tajniki kolejnictwa, kształcąc się na kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego i z tym wiążący swoją przyszłość. Posiada nienaganną frekwencję i osiąga znakomite wyniki w nauce zarówno z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i zawodowych. Przejawia także uzdolnienia językowe. Jest też społecznikiem, któremu nie brakuje energii i pomysłowości w angażowanie się w szkolne inicjatywy. Jego średnia ocen to 5,47.

Norbert Kustusz - ambitny młody człowiek, który łączy obowiązki domowe i szkolne z pasją do historii. Wziął udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”. Na etapie wojewódzkim osiągnął II miejsce i uzyskał awans do pierwszej części finału ogólnopolskiego co dało mu nie tylko tytuł „finalisty”, ale również podstawę do zwolnienia z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i wpisania na świadectwo 100% z przedmiotu „historia”.

Daria Tarnowska - uczennica potrafiąca łączyć liczne pasje z nauką. Średnia ocen to 5,53. Celujące wyniki osiąga zarówno z przedmiotów ścisłych, jak i zawodowych. Reprezentowała szkołę na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na szczeblu okręgowym zajmując V miejsce. Szkolna drużyna z jej udziałem, zajęła w V miejsce w  rankingu szkół w okręgu. Zaangażowana w życie szkoły.

Zuzanna Maciejewska  - uczennica o niezwykłej dociekliwość w poznawaniu wiedzy. Uzyskała średnią ocen 5,53, Reprezentowała szkołę na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Jest także zawodniczką szkolnej drużyny piłki siatkowej. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, zaangażowaniem w życie szkoły, chętnie podejmuje inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych CKU Przygodzice
Agnieszka Maciejewska - wybrała technikum weterynarii w Przygodzicach pociągnięta pasją i empatią. Jest wyjątkowo wrażliwą osobą na krzywdę wobec zwierząt. Zaangażowana w projekcie z międzygminnym schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Wielkopolskim. Z zaangażowaniem wypełniała swoje zadania podczas współpracy z lecznicami Weterynaryjnymi podczas dyżurów w ramach wolontariatu.

Kornelia Sikora – uczennicą klasy zarządzania kryzysowego. Poza nauką pasjonuje ją także śpiew. Jest chórzystką w szkolnym zespole biorącym udział w międzyszkolnych festiwalach. Dbając o rozwój duchowy nie zapomina także o fizycznym i w roku 2020 uzyskała nominację na zielony pas w brazylijskim Jiu–Jitsu. Jest także tegoroczną uczestniczką matematycznego Kangura.

Damian Majerowicz – uczeń klasy zarządzania kryzysowego ze średnią ocen 5,18 oraz wzorowym zachowaniem. Mimo zaabsorbowania nauką w szkole znajduje czas na pogłębianie swoich zainteresowań do których należą – historia starożytna, mitologia i geografia, w tych dziedzinach jest laureatem wielu nagród. Do jego pasji należy także matematyka, a corocznie bierze udział w matematycznym Kangurze.

Dawid Rybka - uczeń technikum rolniczego. Jako jedyny uczeń technikum aktywnie brał udział w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 - liga z matematyki. Współpracuje przy organizacji Przeglądu Piosenki Chrześcijańskiej, przedsięwzięć związanych z rekrutacją szkoły. Interesuje się rolnictwem, przyrodą, stąd praca w gospodarstwie rolnym rodziców oraz udział w projektach dotyczących dokarmiania zwierząt.
I Liceum Ogólnokształcące
Julia Litwin – uczennica ze średnią ocen 5,90. Rozwija swoje zainteresowania biologiczne i chemiczne samodzielnie studiując fachową literaturę. Chętnie uczestniczy w dodatkowych zajęciach promujących szkołę. Poszerza swoje umiejętności językowe – zwłaszcza z języka niemieckiego. Reprezentowała szkołę w międzyszkolnym Konkursie Języka Niemieckiego, ale planuje studia medyczne z zakresu dermatologii.

Julia Łopata – uczennica średnią ocen 5,88. Wykazuje szczególne zainteresowania matematyczno–fizyczne. Posiada doskonałą zdolność abstrakcyjnego myślenia i niekonwencjonalnego rozwiązywania trudnych zadań i problemów. Swoją wiedzę rozwija sięgając do literatury popularnonaukowej oraz do zasobów edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnych i informatycznych.

 Maria Wojtaszek – jej wielką pasją jest muzyka. Jest wybitną pianistką. Brała udział w międzynarodowym festiwalu dla młodych zdolnych pianistów w Kleve/Niemcy. Jest laureatką 2 miejsca w International Music Competition Belgrad w Serbii. Jej dodatkową pasją jest również komponowanie, a za kompozycję „Choral Fantasy for violin and grand piano” otrzymała I miejsce w Konkursie Kompozytorskim w Poznaniu. Jej średnia to 5.75

 Patryk Panek – uczeń ze  średnią ocen 5,69 wszechstronnie uzdolniony. Bierze udział w konkursach muzycznych – gra na pianinie oraz w warsztatach rysunku i malarstwa w Ostrowie (OCK). W minionym roku szkolnym wziął udział w Olimpiadzie Historycznej. Jego wielką pasją są podróże i muzyka.

 Wiktoria Prajzner – wybitna wokalistką o nieprzeciętnej barwie głosu. Świetnie odnajduje się każdym gatunku muzycznych, jednak najbliższym jej sercu jest rock i jazz. Jej największe osiągnięcia to I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu  „Złoty Budzik” we Wrocławiu, Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Muzycznej w Gruzji oraz Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym „Wesoła Pięciolinia”.

Młodzieżowy Dom Kultury
Marcelina Durdyn – ztańcem związana do dziecka. Laureatka najwyższych sukcesów zdobytych indywidualnie, w duecie i razem z grupą taneczną AZYL z Młodzieżowego Domu Kultury na festiwalach w Żorach, Kaliszu, Wolsztynie, Ślesinie i Ostrowie Wielkopolskim. Na szczególną uwagę zasługuje jej udział w Międzynarodowym Festiwalu Tańca – Teatr Jednego tancerza – Moja kwarantanna, gdzie zdobyła Wyróżnienie za etiudę taneczną „Duży znak zapytania”. Taniec obecny w jej życiu od zawsze pozwolił także odkryć magię innego rodzaju sztuki… teatru.

Ryszard Binczak

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe