Powiat Ostrowski: Przyjazna opozycja w Powiecie…

  • 26.11.2019, 07:00 (aktualizacja 28.11.2019, 10:58)
  • Ryszard Binczak
Powiat Ostrowski: Przyjazna opozycja w Powiecie…
- Jesteśmy przejawem nowości w Radzie Powiatu Ostrowskiego. I choć jako jedyny opozycyjny klub nie uczestniczymy bezpośrednio we władzy wykonawczej, nasze działania to przykład merytorycznej pracy samorządowej i pozytywnych inicjatyw - podkreśla Bartosz Ziółkowski, przewodniczący Klubu Przyjazny Powiat w Radzie Powiatu Ostrowskiego VI kadencji.

Minął właśnie rok nowej kadencji samorządu terytorialnego od wyborów w 2018 roku. Klub Przyjazny Powiat to pierwszy w 20-letniej historii odrodzonego samorządu powiatowego od początku stricte samorządowy i niepartyjny komitet wyborczy, który wprowadził swoich przedstawicieli do Rady Powiatu Ostrowskiego. Jakie cele przyświecały początkom tej działalności w samorządzie powiatowym?

- Już w kampanii wyborczej głosiliśmy, że przyświeca nam idea samorządu opartego na wiedzy i systematycznej merytorycznej pracy. W czasach dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego i postępu technologicznego potrzeba właśnie samorządu opartego na wiedzy. Wiedzy ekonomicznej, gospodarczej i naukowej. Drugim – niezwykle ważnym elementem, na który stawiamy od początku - jest współdziałanie samorządów różnych szczebli. Granice administracyjne, w dzisiejszych czasach dużej mobilności mieszkańców, nie są przecież jakimkolwiek murem. Ostrów Wielkopolski jest stolicą powiatu i oddziałuje na cały region. Rozwój miasta to rozwój powiatu, a rozwój powiatu to rozwój miasta. Właśnie spójność działań miasta i powiatu oraz okolicznych gmin to zasadnicze wyzwanie i warunek rozwoju regionu w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lat.

 

Już od pierwszych tygodni nowej kadencji jako przewodniczący opozycyjnego klubu w Radzie Powiatu Ostrowskiego dał się Pan poznać jako aktywny i zaangażowany radny, skupiający się jednak przede wszystkim na pozytywnych propozycjach dla władz Powiatu. Które z nich to najważniejsze inicjatywy w ciągu pierwszego roku od wyborów samorządowych?

- Jako przewodniczący Klubu Przyjazny Powiat włączyłem się już w prace nad projektem budżetu Powiatu na 2019 roku. Po moich wnioskach jeszcze na posiedzeniach merytorycznej komisji w autopoprawce do budżetu pojawiły się nowe inwestycje oświatowe i pieniądze dla I i III Liceum na potrzebne modernizacje sanitariatów i instalacji wod.-kan. To bardzo potrzebne inwestycje, zwłaszcza w roku przyjęcia podwójnego rocznika do powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Wspólnie z przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego radnym Andrzejem Knopińskim w maju 2019 roku  zainicjowałem powiatowy program „Bezpieczny pieszy”. W ramach programu powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych na drogach naszego powiatu – pierwsze przy ostrowskim szpitalu przy ul Limanowskiego, w miejscu o dużym natężeniu i intensywności ruchu pojazdów, szczególnie uczęszczanym przez osoby starsze i niepełnosprawne, korzystające ze szpitala i przychodni medycznych. W 2019 roku Powiat Ostrowski z mojej inicjatywy po raz pierwszy przyznał dotacje lokalnym organizacjom pozarządowym na społeczne projekty edukacyjne w zakresie walki ze smogiem. Cieszę się również, że po pilotażowej edycji wdrożonej w tym roku Zarząd Powiatu Ostrowskiego podjął kontynuację mojej inicjatywy i przewidział kolejne dotacje dla NGO na edukację ekologiczną w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok. Z kolei w ostatnich tygodniach zaproponowałem zainicjowanie edukacji energetycznej młodzieży opartej na konkursie „Energia mojej przyszłości – Wielkopolska 2050” i budowanie „pokolenia czystej energii” w Powiecie Ostrowskim.

 

W 2019 roku obok wielu inicjatyw w samej Radzie Powiatu zaangażował się Pan również w działalność ogólnopolskich gremiów związanych z samorządem lokalnym. Czy w ten sposób głos radnego Powiatu Ostrowskiego wybrzmiewa szerzej w skali regionu i kraju?

- Rzeczywiście, w nowej kadencji zostałem powołany do ogólnopolskich komisji merytorycznych Związku Powiatów Polskich. Są one jednym z miejsc analizy aktów prawnych i kierunków działania samorządu terytorialnego w naszym kraju. Wchodzę w skład Komisji ZPP ds. Systemu Finansów Publicznych oraz Komisji ZPP ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Cieszę się, że jako przedstawiciel Powiatu Ostrowskiego mogę prezentować nasz lokalny samorządowy głos na takim ogólnopolskim forum jak branżowe komisje Związku Powiatów Polskich, m.in. podczas bieżących merytorycznych konsultacji projektów ustaw czy rozporządzeń.

 

Jak wiadomo Rada Powiatu – obok funkcji uchwałodawczej – pełni również rolę kontrolną wobec organu wykonawczego. Jak Klub Przyjazny Powiat ocenia działalność Zarządu Powiatu Ostrowskiego w pierwszym roku kadencji 2018 -2023?

 

- Jako niepartyjny i samorządowy Klub Radnych, w dodatku jedyny będący poza powiatową koalicją rządzącą, patrzymy na działalność władz powiatu przede wszystkim w sposób obiektywny, praktyczny i merytoryczny. Konsekwentnie realizujemy wolę niepartyjnej, samorządowej działalności opartej na merytorycznej wiedzy i konkretnych argumentach. W pierwszym roku chcieliśmy spokojnie i rozważnie przyjrzeć się pracy Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu. Zdajemy sobie sprawę, że w 2019 roku realizowany był budżet przełomu kadencji, w tym sensie można go określić jako budżet przejściowy. Mam jednocześnie świadomość, że w koalicji rządzącej Powiatem Ostrowskim proporcje klubów partyjnych do samorządowych wynoszą 2:1. W tym wymiarze jestem przekonany, że dla rozwoju Powiatu i wzmacniania jego lokalnego znaczenia w regionie odwrócenie lub chociażby wyrównanie tych proporcji byłoby korzystne. Staram się jednak stawiać na współpracę i wnosić jak najwięcej pozytywnych inicjatyw w tych realiach i uwarunkowaniach, jakie są. Warto podkreślić, że w poczuciu odpowiedzialności za wszystkie powiatowe zadania publiczne i wyrażając demokratyczne zaufanie w pierwszym roku nowej kadencji wobec władz powiatu wyłonionych w wyniku wyborów samorządowych Przyjazny Powiat głosował zarówno za przyjęciem budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2019 rok jak i za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2018 rok.

 

Taka postawa to nowa jakość lokalnej opozycji, chociażby w porównaniu do sytuacji w mieście. Jak z punktu widzenia lidera powiatowej opozycji powinna wyglądać rola opozycji w samorządzie lokalnym?

- Nasza działalność w Powiecie Ostrowskim pokazuje, że można być opozycją przyjazną i pozytywną. Jesteśmy opozycją odpowiedzialną, bo zależy nam przede wszystkim na rzeczywistej pracy dla mieszkańców, a nie robieniu z życia samorządowego twardej polityki i permanentnej kampanii wyborczej. W Radzie Powiatu Ostrowskiego należę do aktywnych radnych, sam złożyłem ponad połowę wszystkich interpelacji tej kadencji. Jednak ich zakresem i formą staram się pokazać, że interpelacje podczas sesji nie muszą być narzędziem do krytykowania rządzących, ale szansą na zgłoszenie pozytywnych inicjatyw i własnych propozycji. Ponadto jako powiatowa opozycja widzę i doceniam codzienną, organiczną pracę merytorycznych pracowników Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek i instytucji. W systemie demokratycznym opozycja teoretycznie może mówić wszystko, ale staram się unikać łatwych ocen nawet niedoskonałych projektów i przedsięwzięć, bo wiem, że za każdym samorządowym działaniem stoi realne zaangażowanie i praca wielu konkretnych ludzi. Pierwszy rok w Radzie Powiatu Ostrowskiego pokazał, że można być przyjazną, pozytywną opozycją nastawioną z szacunkiem do rządzącej większości.

 

W maju tego roku został Pan wybrany również na przedstawiciela Powiatu Ostrowskiego w Radzie Społecznej ostrowskiego szpitala. Ta tematyka pojawiła się już rok temu w Pana programie wyborczym „7 Ziółkowskiego”. Co już udało się zrobić, a co powinno jeszcze się zmienić w ostrowskim szpitalu?

- Funkcjonowanie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej to jedno z najważniejszych obszarów działania naszego samorządu powiatowego. Jak słusznie wskazał Zarząd Związku Powiatów Polskich, szpitale powiatowe to ok. 80% wszystkich szpitali w Polsce. Ich sytuacja to szczególnie ważne wyzwanie w powiatach. Cieszę się, że przy aktywnym udziale merytorycznym Klubu Przyjazny Powiat i naszym poparciu w głosowaniu Rada Powiatu Ostrowskiego podjęła decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 700 tysięcy złotych na przebudowę i modernizację Oddziału Ginekologiczno-Położniczego ostrowskiego szpitala. To ważny krok na drodze poprawy warunków obsługi i leczenia przyszłych mam oraz przychodzenia na świat najmłodszych mieszkańców naszego miasta i powiatu. Z drugiej strony jako radny i członek Rady Społecznej ZZOZ mam świadomość, że dużym wyzwaniem pozostaje sprawa funkcjonowania oddziału geriatrycznego. Wielu pacjentów z naszego miasta i powiatu, szczególnie starszych, zwraca się do mnie z opiniami, że ze względów praktycznych, takich jak transport chorych czy dojazd na badania, powinien on funkcjonować w głównym budynku szpitala przy ul. Limanowskiego. Z całą pewnością w kolejnych latach warto przyglądać się szerzej sytuacji szpitala i inicjować pewne zmiany i nowe kierunki działań w tych obszarze.

 

Kolejne lata to kolejne ważne wyzwania dla Powiatu Ostrowskiego. W jakich kierunkach, zdaniem Przyjaznego Powiatu, powinna pójść działalność ostrowskiego samorządu powiatowego?

- Konsekwentnie uważam, że warto kontynuować to, co dobre, ale też warto korygować, to co niedoskonałe i szukać nowych dróg rozwoju naszego powiatu. Ze swej strony na pewno będę dążył do realizacji kolejnych projektów i inicjatyw zawartych w moim programie wyborczym w punktach „Stop Smog”, „Rowerem po powiecie” czy „Bezpieczny pieszy”. Dotyczy to takich przedsięwzięć, jak: m.in. Powiatowe Stacje Roweru Miejskiego, nowoczesne, inteligentne przejścia dla pieszych na drogach powiatowych, budowa nowych powiatowych dróg rowerowych czy wykonanie i wymianę oświetlenia przy drogach powiatowych. Z zadowoleniem przyjmuję, że projekt budżetu powiatu na 2020 rok obejmuje inwestycję związaną z budową nowej siedziby Domu Pomocy Społecznej. Pozytywnym marzeniem jest zaangażowanie Powiatu we wsparcie sportu, szczególnie dyscyplin mających nie tylko miejskie, ale i regionalne oddziaływanie. Wyzwaniem dla powiatowego samorządu pozostaje również jak najlepsza współpraca z przedsiębiorcami, bo to jeden z warunków koniecznych do perspektywicznego rozwoju naszego regionu. Wierzę, że kolejne lata – nawet w dynamicznych i złożonych uwarunkowaniach ekonomicznych czy politycznych - będą przyjazne dla mieszkańców Powiatu Ostrowskiego!

 

Rozmawiał Ryszard Binczak

 

Ryszard Binczak

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Mundek
Mundek 26.11.2019, 11:40
Bardzo śmieszne. Proszę zwrócić uwagę radnym miejskim z "Przyjaznego miasta", żeby Ostrowa na wiele lat nie zadłużali.

Pozostałe