Ostrów: Wysoki rating AA dla Ostrowa Wielkopolskiego

  • 11.12.2018, 13:21
  • Ryszard Binczak
Ostrów: Wysoki rating AA dla Ostrowa Wielkopolskiego
Fitch Ratings potwierdził krajowy długoterminowy rating Ostrowa Wielkopolskiego na poziomie „AA(pol)”. Perspektywa jest stabilna.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że Ostrów utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie. Ratingi odzwierciedlają także niskie zadłużenie Ostrowa oraz bezpieczne wskaźniki długu. Ratingi biorą również pod uwagę stosunkowo niewielki budżet oraz skalę lokalnej gospodarki, a tym samym mniejszą elastyczność finansową Ostrowa w porównaniu do innych miast stanowiących grupę porównawczą.

GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU
Finanse: Status Neutralny/ Trend Stabilny
Zdaniem Fitch w średnim okresie wyniki operacyjne Ostrowa będą bardzo dobre. Marża operacyjna będzie wynosić około 12 proc., a prognozowana nadwyżka operacyjna, wynosząca średnio 30 mln zł rocznie, będzie prawie 3-krotnie wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki). W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2018r. wyniki budżetowe Ostrowa były mocne. Nadwyżka bieżąca wyniosła 30 mln zł (29 mln zł na koniec analogicznego okresu 2017r.) i stanowiła około 13% dochodów bieżących. Mocne wyniki operacyjne, w połączeniu z wolniejszym tempem realizacji inwestycji, przyczyniły się do wystąpienia przejściowej nadwyżki budżetowej w wysokości 10 mln zł na koniec trzeciego kwartału 2018r. (20 mln zł na koniec analogicznego okresu 2017r.)
Na podstawie wyników za trzy kwartały 2018 roku oraz budżetu Ostrowa po zmianach, Fitch przewiduje, że wyniki operacyjne Ostrowa będą na poziomie wyników za 2017 rok, z nadwyżką operacyjną wynoszącą ponad 32 mln zł i stanowiącą około 12 proc. dochodów operacyjnych. W związku z tym Fitch utrzymuje swoje prognozy dotyczące deficytu budżetowego w 2018 roku na poziomie około 1 proc. dochodów ogółem.
Zadłużenie i inne zobowiązania długoterminowe: Status Mocny/ Trend Stabilny
Zdaniem Fitch zadłużenie bezpośrednie Ostrowa pozostanie na względnie stabilnym poziomie w średnim okresie, nie przekroczy 30% dochodów bieżących, a wskaźnik spłaty długu pozostanie bezpieczny, na poziomie około 2 lat.
W ujęciu nominalnym zadłużenie Ostrowa wyniesie około 69 mln zł na koniec 2018r. (w 2017r.: 70 mln zł), stanowiąc około 25 proc. dochodów bieżących. Fitch spodziewa się, że wskaźnik spłaty zadłużenia wyniesie 2,2 roku (w 2017r.: 2,3 roku) i będzie jednym z najniższych wśród miast stanowiących grupę porównawczą. Zdaniem Fitch w latach 2018-2020 wydatki majątkowe Ostrowa będą wynosiły średnio 50 mln zł (15 proc. wydatków ogółem). Głównym obszarem inwestycji Miasta jest infrastruktura lokalna w tym drogi, szkoły, przedszkola, mieszkania komunalne oraz planowana budowa hali widowiskowo-sportowej. Szacowana wartość tej inwestycji to około 32 mln zł, z czego większość wydatków będzie miała miejsce w latach 2019-2020. Inwestycje będą w większości finansowane ze środków własnych Miasta oraz dochodów majątkowych, przy jedynie niewielkim udziale długu.
Zarządzanie i administracja: Status Neutralny/ Trend Stabilny
Ostrów Wielkopolski nie jest miastem na prawach powiatu, co przekłada się na mniejszy budżet i mniejszą elastyczność finansową niż w większych miastach ocenianych przez Fitch. Jednak Władze Miasta mają rozpoznane ryzyka i mogą im przeciwdziałać poprzez ostrożne podejście do budżetowania czy utrzymywanie dobrej płynności na wypadek niespodziewanych wydatków. Władze Ostrowa podejmują również działania wspierające działalność gospodarczą w Mieście oraz tworzą dobre warunki życia dla mieszkańców w celu przeciwdziałania ich migracji.
W Ostrowie, podobnie jak w innych samorządach w Polsce spodziewana jest presja na wzrost wydatków operacyjnych, zwłaszcza w oświacie oraz na płace. W celu przeciwdziałania tej presji Władze Miasta wprowadziły działania mające na celu racjonalizację wydatków, między innymi organizują przetargi zbiorowe na zakup mediów i modernizują budynki publiczne. Fitch zakłada, że działania te będą kontynuowane w średnim okresie.

Gospodarka: Status Neutralny/ Trend Stabilny
Ostrów jest małym Miastem (około 70 tysięcy mieszkańców) położonym w niedużej odległości od trzech miast wojewódzkich. To sprawia, że Miasto jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Bezrobocie w Mieście w 2017r. (3,1%) było niższe od średniej krajowej (6,6%). Wskaźniki ekonomiczne Ostrowa są słabsze od średniej krajowej. Produkt krajowy brutto na mieszkańca w podregionie kaliskim, w którym znajduje się Ostrów, był o 9% niższy od średniej krajowej w 2015r. (ostatnie dostępne dane).

Otoczenie i instytucjonalno-prawne: Status Neutralny/ Trend Stabilny
Fitch ocenia otoczenie prawne sektora samorządowego w Polsce jako neutralne. Działalność jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu.
Ratingi Miasta mogą zostać podniesione, jeśli elastyczność finansowa Miasta będzie rosnąć, a jednocześnie wskaźniki zadłużenia pozostaną dobre, a relacja długu do nadwyżki bieżącej będzie wynosiła poniżej 5 lat. Ratingi mogą zostać obniżone, jeśli wyniki operacyjne Miasta pogorszą się, a jednocześnie znacząco wzrośnie jego zadłużenie, w rezultacie czego w sposób trwały wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej będzie się pogarszał i zbliżał do 10 lat.

 

Ryszard Binczak

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe