Powiat Ostrowski: Absolutorium dla Bożeny Budzik

  • 26.06.2018, 10:00
  • Ryszard Binczak
Powiat Ostrowski: Absolutorium dla Bożeny Budzik
Najważniejszym punktem obrad pięćdziesiątej pierwszej sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, która odbyła się 22 czerwca 2018 roku w sali sesyjnej na stadionie miejsko-gminnym była kwestia udzielenia burmistrz absolutorium.

Było to już dwudzieste szóste głosowanie za wyrażeniem wobec Bożeny Budzik aprobaty z tytułu wykonania budżetu gminy za rok ubiegły. Uchwała została przyjęta większością głosów, a poprzedziły ją: rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok. Do przedłożonych dokumentów swoje pozytywne opinie wydali zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa jak i Komisja Rewizyjna.

Obszerne wystąpienie burmistrz objęło przede wszystkim realizację dochodów i wydatków budżetu, zobowiązania Gminy oraz wartość jej majątku na koniec roku ubiegłego.

Dochody budżetu wykonane zostały w wysokości 70.956.792,25 zł, co stanowi 97,62% planu. Ich realizacja była wyższa w stosunku do roku 2016 o kwotę 2.006.068,24 zł, co stanowi 2,9% wzrostu. Złożyły się na nie dochody bieżące w wysokości 70.635.584,43 zł (wykonane na poziomie 97,74% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 321.207,82 zł (zrealizowane na poziomie 75,83% planu). Burmistrz zwróciła przy tym uwagę na wzrost dochodów własnych, w tym między innymi z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych o 7,7% oraz z tytułu podatku od środków transportowych o 37,9%. Znacznemu obniżeniu uległ jednak udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – stanowił on 59,2% udziału z roku poprzedniego. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ukształtował się natomiast na poziomie porównywalnym z rokiem poprzednim.

Wydatki gminy w roku 2017 – wynoszące 75.340.402,64 zł – zostały wykonane na nieco niższym niż dochody poziomie, stanowiącym 92,36% planu. Wśród nich znalazły się wydatki bieżące (61.364.754,41 zł) i majątkowe (13.975.648,23 zł). W ramach tych drugich zrealizowano m.in. kanalizację sanitarną w Biskupicach oraz Trkusowie (1.213.639,48 zł), budowę, modernizację oraz doposażenie wiejskich świetlic (1.172.102,11 zł), gminne drogi (2.596.876,85 zł), dofinansowano przebudowy dróg powiatowych (896.169,86 zł) oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy (353.589,87 zł), dokonano inwestycji w oświacie (3.925.258,47 zł) oraz poprawiono infrastrukturę sportową (2.762.890,98 zł).

W roku 2017 gmina zaciągnęła dwa zobowiązania – pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu (1.152.000,00 zł) oraz z tytułu emisji obligacji (4.000.000,00 zł). Zrealizowany w 2017 roku deficyt budżetu wynosi 4.383.610,39 zł, a zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji wynosi 17.347.156,85 zł. W wyniku działalności inwestycyjnej wartość gminnego majątku tj. tzw. aktywów trwałych zwiększyła się o kwotę 5.796.330,52 zł i wynosi 106.753.755,92 zł.

 

Bolesław Borkowski

Magdalena Kąpielska

 

 

Ryszard Binczak

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe