Powiat Ostrowski: Wojciechy 2018 rozdane

  • 30.05.2018, 09:05 (aktualizacja 30.05.2018, 14:42)
  • Ryszard Binczak
Powiat Ostrowski: Wojciechy 2018 rozdane
Już po raz czwarty wręczone zostały Nagrody Starosty Ostrowskiego WOJCIECHY dla wybitnych postaci, które przyczyniły się do rozwoju oraz promocji Powiatu Ostrowskiego a ich działalność wpisuje się w etos pracy organicznej.

Wojciechy ustanowione zostały w 2012 r. z okazji jubileuszu 125-lecia Powiatu Ostrowskiego. Wtedy też wręczono pierwsze statuetki. Nazwa ,,WOJCIECHÓW’’ bierze się od imienia Wojciecha Lipskiego pierwszego polskiego Starosty Ostrowskiego.

Uroczystość odbywa się co dwa lata, co w połączeniu z faktem, że przyznawana jest tylko w kilku kategoriach ma budować jej prestiż.

- ‘’Jest wielu takich, którzy codziennie krok po kroku budują Powiat Ostrowski. Jestem dumny jako starosta, że mogę nagradzać i pokazywać ludzi wyjątkowych takich jak laureaci Wojciechów. Smutek bierze się stąd, że statuetek jest tylko kilka, ale chcemy, żeby ta nagroda miała ma swoją wyjątkową markę’’powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

W tym roku uroczysta Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, podczas której wręczono nagrody odbyła się, ze względu na przygotowania do remontu Pałacu w Lewkowie w I Liceum Ogólnokształcącym ostrowskiej Alma Mater, która powstała dzięki wsparciu rodu Lipskich.

Sesję prowadził oraz zebranych gości powitał Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.

Poznanie laureatów rozpoczęto od kategorii Kultura, w której w poprzednich edycjach uhonorowano: prof. Tadeusza Gaworzewskiego - pedagoga, malarza i rysownika, Jerzego Wojtaszka - chórmistrz, człowieka który dyrygenturze poświęcił większość swojego zawodowego życia oraz Jerzego Wojciechowskiego - twórcę festiwalu Jazz w Muzeum.

  1. nieprawdopodobną pracowitość i za ogromny talent, które zawiodły go na szczyt światowej kariery, za niekwestionowane międzynarodowe sukcesy Nagrodę Starosty Ostrowskiego WOJCIECHA 2018, w kategorii Kultura otrzymał Wiesław DUDEK.

Obywatel świata, który jako 9 letni chłopiec swoją drogę rozpoczął w Daniszynie w Gminie Ostrów, by po latach wrócić już jako jeden z najlepszych tancerzy świata.

Ukończył łódzką szkołę baletową z tytułem ,,Najlepszy absolwent szkół baletowych w Polsce’’ i z… angażem do Teatru Wielkiego w Warszawie.

Prawdziwie światowa kariera rozpoczyna się od roku 2000. Najpierw jako pierwszy Polak w historii zostaje pierwszym solistą w operze w Stuttgarcie, następnie także jako pierwszy Polak w historii otrzymuje angaż pierwszego solisty w Staatsballet w Berlinie, i w tym charakterze tańczył w stolicy Niemiec przez wiele lat. Współpracuje z najlepszymi reżyserami i choreografami budując swoją markę, a otworem stają przed nim sceny baletowe świata.

Vladimir Malakhov – jeden ze współczesnych ,,papieży’’ baletu powie o nim ,,To wspaniały tancerz, wymarzony partner dla każdej baleriny. W granych rolach potrafi pokazać niespotykaną głębię wyrazu i stworzyć poruszające kreacje.’’. Jakby potwierdzeniem tych słów są wyjątkowe duety sceniczne tworzone z japońską divą baletową Shoko Nakamura, dziś partnerką życiową.

Jako pierwszy Polak wystąpił także w solowych partiach Eugeniusza Oniegina w baletowej mekce, Teatrze Bolszoj w Moskwie. Obecnie mieszka i pracuje w Tokio, ale Polska i Wielkopolska wciąż są w jego sercu. Dowodem na to jest projekt ,,Młody duch tańca’’, w którym promuje najlepszych młodych tancerzy z Polski i Japonii.

 

W kategorii GOSPODARKA uhonorowani dotąd byli Ryszard Węgrzynowski - Sklejka Eko, Jan i Andrzej Garcarek firma Partner oraz Zenon Podziemek – firma Atlas.

Za pomysł na biznes, za wielkopolską organiczną konsekwencję w działaniu, która zaowocowała sukcesami Nagrodę Starosty Ostrowskiego WOJCIECHA 2018 w kategorii GOSPODARKA otrzymał Mieczysław Grześkowiak założyciel Wytwórni Sprężyn Grześkowiak.

Prawie 40 lat temu założył jednoosobowy zakład rzemieślniczy, w czasach w których pojęcie wolności nie tylko tej gospodarczej, było raczej marzeniem niż normą.

Podstawą decyzji o rozpoczęciu własnej działalność były wiedza wyniesiona z Politechniki Poznańskiej oraz doświadczenia z pracy w ZAP. Swoje zawodowe życie poświęcił sprężynom, od pracy dyplomowej począwszy, po projektowanie maszyn i wdrożenie ich do produkcji. Z czasem ta decyzja stała się przysłowiową sprężyną do sukcesu.

Unowocześnianie bazy, wykorzystywanie nowinek technologicznych oraz niezawodność produkowanych sprężyn zapewniły sukces handlowy w Polsce i na świecie, bo produkty z Ostrowa trafiają dziś do klientów z kilkunastu krajów Europy, ale także Australii i Oceanii.

Jednoosobowy warsztat z lat 80. w niczym nie przypomina dzisiejszej nowoczesnej firmy zatrudniającej ponad 60 pracowników różnych specjalności. Są wśród nich inżynierowie, ekonomiści, logistycy i wyspecjalizowani pracownicy obsługujący najnowocześniejsze automaty do produkcji sprężyn, wielu z kilkudziesięcioletnim stażem pracy. I chociaż z czasem do tej rodzinnej spółki przystąpił i zarządza nią obecnie syn, to w firmie wciąż aktywny jest, mimo sędziwego wieku, jej założyciel.

 

W kategorii SPOŁECZEŃSTWO dotychczasowymi laureatami byli: dr n. med. Krzysztof Kupczyk z Odolanowa, dr n med. Katarzyna Bierła twórca ostrowskiej neonatologii i dr n. med. Michał Pabiszczak nestor ostrowskiej laryngologii.

Za profesjonalizm, wielką empatię do pacjenta, za rozwój ostrowskiej ortopedii w półwieczu istnienia oddziału, za stosowanie rozwiązań medycznych godnych specjalistycznych klinik i z których czerpią inne ośrodki w kraju i Europie Nagrodę Starosty Ostrowskiego WOJCIECHA 2018 w kategorii SPOŁECZEŃSTWO otrzymał dr. n. medycznych Mirosław Falis.

Dał się poznać jako rzetelny i sumienny lekarz specjalista, który ciągle podnosi swoją wiedzę i umiejętności, ale także chętnie dzieli się nią z innymi m.in. podczas organizowanych spotkań z lekarzami rodzinnymi.

Jest prekursorem stosowanej w Ostrowie metody leczenia skomplikowanych złamań kości stopy z wykorzystaniem tzw. gwoździa śródszpikowego. Metoda ta pozwala nie tylko kilkakrotnie skrócić okres leczenia i ograniczyć ból, ale co najważniejsze powrócić pacjentowi do pełnej sprawności i aktywności życiowej. Obecnie ostrowski szpital stał się największym w kraju ośrodkiem, w którym wykonuje się tego typu operacje. Kilka lat temu decyzja o wyborze właśnie tej metody wymagała odwagi, ale także dała szansę na stworzenie tu w Ostrowie zespołu młodych specjalistów. Dziś po praktyczną wiedzę do Ostrowa przyjeżdżają nie tylko lekarze z Polski, ale regularnie szkolą się tu m.in. ortopedzi z Włoch.

Osiągnięcia te zdobyły mu uznanie wśród autorytetów medycznych. Przejawem tego są prestiżowe stanowiska w organizacjach środowiskowych. Przez dwie kadencje pełnił m.in. funkcję Prezesa Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, jak pierwszy prezes nie poznaniak.

Fachowość każdego lekarza można mierzyć jego wiedzą i umiejętnościami, tytułami naukowymi czy ukończonymi kursami, ale dla nas, dla nas pacjentów najlepszą rekomendacją jest krótkie stwierdzenie ,,to jest lekarz z powołania!’’.

 

W kategorii ROLNICTWO w latach poprzednich nagrodzono rolników Annę i Tadeusza Zatylnych, ogrodników Annę i Kazimierza Nowackich oraz Marka Trzcielińskiego właściciela gospodarstwa rybackiego w Przygodzicach.

Za pracowitość, która zaowocowała stworzeniem jednego z największych gospodarstw, za mobilność i umiejętność dostosowania profilu rolniczej produkcji do potrzeb rynku Nagrodę Starosty Ostrowskiego WOJCIECHA 2018 w kategorii ROLNICTWO otrzymali Regina i Janusz Kałużni z Gałązek Wielkich.

Reprezentują prężny sektor rolnictwa, który wyróżnia Powiat Ostrowski w regionie i kraju. Są przykładem połączenia rodzinnej tradycji z nowoczesnością oraz przemian jakie w ostatnich latach stały się udziałem polskiej wsi.

On przygodę z rolnictwem rozpoczynał w połowie lat 80. ubiegłego już wieku, kiedy otrzymał od rodziców 8 hektarów ziemi, na której uprawiane były warzywa głównie cebula, seler i ziemniaki. Dziś powierzchnia tego gospodarstwa zwiększyła się kilka tysięcy procent i wynosi ponad 500 ha i jest to jedno z największych gospodarstw w Powiecie Ostrowskim, ale także regionie.

Przełomowy był rok 2008 w którym powstały pierwsze kurniki i rozpoczęła się przygoda z produkcją drobiarską. Kilka lat temu podczas spotkania tak wspominali ten moment: ,,Musieliśmy zdecydować, czy doinwestować warzywnictwo, czy iść w drobiarstwo. Początkowo całe warzywnicze gospodarstwo musiało dokładać do tej produkcji, ale wkrótce zaczęliśmy zarabiać.’’

Dziś w ich sześciu kurnikach, w ośmiu cyklach produkcyjnych, hodowanych jest 200 000 tys. indyków, co daje rocznie liczbę 3000 ton mięsa, dostarczanego nie tylko na rynki w Polsce. W trakcie budowy jest sześć kolejnych kurników przeznaczonych również do tuczu indyków.

Dodatkowo w ich gospodarstwie hoduje się bydło ras mięsnych oraz utrzymana jest produkcja roślinna z przeznaczeniem na pasze. W prowadzeniu tego rolnego przedsiębiorstwa pomagają dorośli synowie.

 

W kategoria EDUKACJA i NAUKA w latach poprzednich uhonorowani zostali: prof. dr hab. Jerzy Pietrzak historyk, regionalista, były szef Kancelarii Marszałka Senatu, prof. dr Wojciech Kempiński z Zakładu Fizyki Niskich Temperatur Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Kazimierz Ilski historyk kościołów wschodu, Dziekan Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu.

Za odkrycia nowych gatunków zwierząt, za działania na rzecz ochrony środowiska oraz za motywowanie najmłodszych pokoleń w zakresie edukacji kultury i odwagi w odkrywaniu świata w ogóle, Nagrodę Starosty Ostrowskiego WOJCIECHA 2018 otrzymał prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz.

Urodzony w Sośniach człowiek lasu i chociaż miejscem jego pracy jest głównie poznańska aglomeracja to sprawy leśnictwa i ochrony przyrody zajmują w jego życiu ważne miejsce. Absolwent Wydziału Leśnego, Akademii Rolniczej w Poznaniu obecnie Uniwersytet Przyrodniczy, na którym pracuje na stanowisku profesora.

Jego aktywność naukowa jest skoncentrowana na roli wybranych grup bezkręgowców, głównie roztoczy, zasiedlających zróżnicowane ekosystemy i mikrośrodowiska. Badania swoje prowadzi w ujęciu taksonomicznym, ekologicznym, zoogeograficznym i parazytologicznym. Ich efektem było m.in. opisanie dla nauki nowego rodzaju i kilkudziesięciu nowych gatunków roztoczy nie tylko z terenów Polski, ale także m.in. z Australii, Meksyku czy Rosji.

W swoim ponad 23-letniej pracy naukowej napisał ponad 350 prac naukowych i popularno- naukowych, które ukazały się w 85 czasopismach w 20 krajach. Autor i współautor wielu książek.

Badania naukowe prowadził m.in. w Australii, Iranie, Japonii, Meksyku, Norwegii (Spitsbergen), Polsce, Rosji (Syberia), Rumunii i we Włoszech oraz Peru. Pełni wiele funkcji, z których ważniejsze to: ekspert w Narodowym Centrum Nauki, przewodniczący Komisji Nauki na Wydziale Leśnym w Poznaniu, przewodniczący Komisji Kultury i Tradycji przy Okręgowej Radzie PZŁ w Poznaniu, Koordynator Narodowego Programu Leśnego.

Przywilejem Kapituły jest także możliwość przyznania nagrody w Kategorii Specjalnej. W poprzednich edycjach otrzymali je: Katarzyna Pawłowska Mistrzyni Świata w Kolarstwie, Józefa Maria Szlachta osoba od pół wieku oddana harcerstwu i młodzieży oraz Andrzej Rogowski, człowiek który ogromnym nakładem sił i środków odrestaurował Pałac Niemojowskich w Śliwnikach.

Za stwarzanie szans dla zrównoważonego rozwoju wszystkich samorządów regionu, za wspieranie polskiej samorządności także na forum europejskim Nagrodę Starosty Ostrowskiego WOJCIECHA 2018 otrzymał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Kaliszanin z urodzenia, poznaniak z wyboru, ale sercem… zawsze Wielkopolanin. Człowiek, który od lat 90., od reaktywowania odrodzonych samorządów jest z nimi związany na różnym szczeblu i pełniąc różne funkcje.

Od 13 lat kieruje samorządem wojewódzkim jednego z największych i najlepiej rozwijających się województw w kraju. W tym czasie był odpowiedzialny najpierw za wytyczenie priorytetów rozwoju i negocjacje kierunków rozwoju z Unia Europejską, a w dalszej kolejności za wydatkowanie funduszy unijnych. To w tym okresie powstały Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dysponujące własnym budżetem, mogące być przeciwwagą dla aglomeracji poznańskiej, ale także szansą integracji samorządów tej części regionu. Dziś każdy, nawet najmniejszy samorząd regionu może wskazać liczbę projektów, czy podać kwotę dofinansowania otrzymanego z wielkopolskich funduszy w różnych unijnych perspektywach budżetowych. Nie byłoby bez nich nowej bazy edukacyjnej, infrastruktury informatycznej, ścieżek rowerowych dróg, czy szansy na ratowanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wielu innych inwestycji.

Za swoją działalność wykraczającą ponad regionalność uhonorowany został m.in. nagrodą im. Grzegorza Palki nazywaną w środowisku ,,Samorządowym Oskarem’’.

W części artystycznej i mini recitalem wystąpiła utalentowana młoda skrzypaczka Gabrysia Balcerek.

 

Ryszard Binczak

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe