Kalisz: 17,5 mln na infrastrukturę!

  • 14.07.2017, 13:36 (aktualizacja 17.07.2017, 14:00)
  • Patrycja Pera
Kalisz: 17,5 mln na infrastrukturę! UM Kalisz
Inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie przez Miasto, za łączną kwotę ponad 17,5 mln. złotych.

- Inwestycje drogowe, zrealizowane w tym roku, opiewają na kwotę ponad 17,5 mln. złotych. Remonty dróg, budowa ronda, czy sygnalizacji świetlnej to przede wszystkim inwestycje w bezpieczeństwo i komfort mieszkańców – mówił Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. - Oprócz realizowania codziennych spraw związanych z pozyskiwaniem środków unijnych, walką z niską emisją, zabieganiem o szkolnictwo zawodowe, udaje nam się także remontować i modernizować duże części dróg i obiektów infrastruktury drogowej.

O szczegółach dotyczących inwestycji opowiedzieli także: Artur Kijewski, wiceprezydent Kalisza oraz Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

- Zadania zrealizujemy z własnych środków, jak i z tych, które udało nam się skutecznie pozyskać – dodaje wiceprezydent Artur Kijewski. - Dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo kaliszan, czego dowodem jest m.in. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Staszica. O realizację zadani wnioskowali radni Rady Miejskiej Kalisza.

Remont ul. Łódzkiej, na odcinku od ul. Miłej do mostu na Swędrni, budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego, remont mostu na ul. F. Chopina, przebudowa skrzyżowania ulicy 3 Maja z ul. Warszawską i pl. Kilińskiego, wraz z remontem Mostu Warszawskiego, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej oraz remont ul. Poznańskiej, na odcinku od Ronda Solidarności do Cmentarza Komunalnego – to ważne zadania z zakresu drogownictwa, które Miasto zrealizowało w 2017 roku.

- Inwestycje znajdują się na ważnych ciągach komunikacyjnych miasta Kalisza, ich realizacja pozwala na usprawnienie ruchu i zwiększenie komfortu jazdy – wyjaśnia Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu. - W tym roku Miasto również pozyskało dofinansowanie na dalsze remonty odcinków dróg krajowych, na: odcinek ul. Poznańskiej - do granicy miasta, ul. Stawiszyńskiej - od al. Wojska Polskiego do ronda Wiceadmirała Jerzego Włodzimierza Świrskiego. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu na remont odcinka ul. Łódzkiej – między ul. Łęgową a ul. Miłą. Złożona została oferta, według planu prace rozpoczniemy w sierpniu, potrają do końca listopada. Będzie utrzymany przejazd po jednym pasie dla każdego kierunku ruchu. 


Remont ul. Łódzkiej, na odcinku od ul. Miłej do mostu na Swędrni. 
W ramach zadania, na długości około 912 m wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo–rowerowych, zjazdów na posesje, zatok autobusowych oraz miejsc postojowych. Powstało nowe oświetlenie uliczne w technologii LED, dokonano także nasadzeń zieleni. Ponadto wzdłuż ul. Łódzkiej, na odcinku ok. 200 m wykonany został mur oporowy, zabezpieczający korpus drogowy ul. Łódzkiej na wysokości Cmentarza Tynieckiego od strony osiedla Rajsków. 
Całkowita wartość robót wyniosła 5.747 tys. złotych. 
Inwestycja dofinansowana jest z rezerwy subwencji ogólnej Skarbu Państwa w wys. 2 532 tys. zł. 

Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego. (WPF)
Powstało dwupasmowe rondo na skrzyżowaniu ul. Stanczukowskiego z ul. Korczak, wraz ze ścieżką pieszo–rowerową. Przebudowane zostało oświetlenie uliczne, wykonane odwodnienie,  usunięto także liczne kolizje z infrastrukturą techniczną. 
Zadanie zostało zrealizowane za ok. 3.900 tys. zł. 

Remont mostu w ciągu ul. F. Chopina – dokończenie prac. 
Prace rozpoczęły się w 2016 roku. Opracowana została dokumentacja projektowa, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto umowę.  Wykonawca odebrał plac budowy 14 września 2016 roku. Z uwagi na jego liczne zaniedbania, roboty nie zostały zakończone w terminie umownym. Pismem z dnia 16 stycznia 2017 r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu odstąpił od zawartej umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy. Prace wykonane były w ok. 20 %. Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków w terminie i odstąpił od umowy, dlatego został obciążony karami umownymi w wysokości 315 695,54 zł. 

W 2017 roku zaktualizowana została dokumentacja projektowa, uwzględniająca zrealizowany zakres robót. Dalszą częścią prac zajął się nowy wykonawca. 4 kwietnia 2017 r. firma przystąpiła do realizacji zadania. Most był przejezdny od 12 maja 2017 roku. Wszystkie prace budowlane zostały zakończone w terminie umownym, tj. 19 czerwca 2017 r. Techniczny odbiór zadania nastąpił 30 czerwca 2017 r.
Wartość robót wyniosła ok. 1 592 tys. zł. 

Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Warszawską i pl. Kilińskiego; remont odcinka mostu na ul. Warszawskiej, do ul. Łódzkiej. 

Zadanie realizowane było w dwóch etapach. 

Etap I - zrealizowany w 2016 r. - obejmował remont górnej części mostu na kanale Bernardyńskim w ciągu ul. Warszawskiej.  W ramach zadania zdemontowana została stara nawierzchnia jezdni i chodników, wykonano nową izolację na płycie pomostu wraz z dylatacjami oraz nową nawierzchnię na jezdni i chodniki z płyt betonowych, zamontowano nową balustradę i oświetlenie uliczne w technologii  LED. Wartość robót budowlanych wyniosła ok. 1 123 tys. zł 

Etap II, zakończony w roku bieżącym, obejmował przebudowę: skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Stawiszyńską i ul. Warszawską; odcinka ul. Warszawskiej od ww. skrzyżowania do ul. Łódzkiej oraz odcinka ul. Stawiszyńskiej od skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Warszawską do Kanału Bernardyńskiego. Położona została nowa nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej,  chodniki i zjazdy na posesje z płyt betonowych, uzupełnione zostało odwodnienie, wykonano nową balustradę  oraz oświetlenie uliczne w technologii LED. Wartość robót budowlanych wyniosła  ok. 1 981 tys. zł. 

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej

W ramach inwestycji powstała sygnalizacja świetlna akomodacyjna, skoordynowana z istniejącą sygnalizacją świetlną przy ul. Górnośląskiej, na odcinku od ul. Polnej do ul. Podmiejskiej. Ponadto sygnalizacja wyposażona jest w monitoring i włączona do Centrum Sterowania Sygnalizacją (CSR) mieszczące się w siedzibie MZDiK przy ul. Złotej 43.
Wartość robót wyniosła 360,5 tys. zł.   


Remont ul. Poznańskiej, na odcinku od Ronda Solidarności do Cmentarza Komunalnego.

Wyremontowany został odcinek o długości ok. 1,5 km. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia jezdni oraz zjazdów na posesje, utwardzono pobocze oraz przeprowadzono regulacje przydrożnego rowu. 
Wartość robót budowlanych wyniosła ok. 2 801 tys. zł. Zadania zostało dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej Skarbu Państwa w wys. 886 tys. zł.   Tekst: Katarzyna Ciupek
 

Patrycja Pera

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe