PIP: Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

 • 07.04.2017, 14:01 (aktualizacja 05.06.2017, 14:19)
 • Patrycja Pera
PIP: Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców…
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oddział w Ostrowie Wlkp. prowadzi bezpłatnie poradnictwo oraz popularyzuje prawo pracy. Prezentujemy najciekawsze pytania zgłoszone przez pracodawców i pracowników.
 1. Co to jest minimalna stawka godzinowa i jaka jest wysokość?

Minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Minimalna stawka godzinowa w 2017r. wynosi 13 zł.

 1. Komu przysługuje minimalna stawka godzinowa?

Przedsiębiorca (bądź inna jednostka organizacyjna) zobowiązany jest do zapłaty minimalnej stawki godzinowej przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Pod pojęciem przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi należy rozumieć:

 1. osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami (tzw. samozatrudniony)

albo

 1. osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej.
 1. Jakie są zasady wypłaty minimalnej stawki godzinowej?

Wynagrodzenie w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej należy wypłacać w formie pieniężnej.

W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc, wypłaty wynagrodzenia
w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej należy dokonywać co najmniej raz
w miesiącu. Pod pojęciem miesiąca należy rozumieć miesiąc w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeżeli więc zleceniobiorca rozpocznie wykonywanie zlecenia 1 dnia miesiąca to wynagrodzenie powinno zostać wypłacone najpóźniej 1 dni kolejnego miesiąca.

 1. W jaki sposób należy potwierdzić liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług?

Strony w  umowie powinny określić sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeżeli umowy nie zawarto z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej ani dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, powinna potwierdzić zleceniobiorcy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Gdy w umowie nie określono sposobu ewidencjonowania godzin albo gdy umowy nie zawarto na piśmie i zleceniodawca nie potwierdził ustaleń dotyczących dokumentowania przepracowanego czasu, zleceniobiorca ma przedkładać w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

 

 1. Jakie inne obowiązki wprowadziła ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?

Przedsiębiorca lub inna jednostka organizacyjne, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, zobowiązana jest ponadto do przechowywania dokumentów:

 1. określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, oraz
 2. potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług

przez okres 3 lat, od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

 

Opracowała:

Luiza Kotowska

Starszy specjalista

Patrycja Pera

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu _______. _________ z siedzibą w ________ jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe