Kontakt

Wydawca: 
Media i Komunikacja Sp. z o.o. 
Prezes: Piotr Kalusiński
 
Adres redakcji i biura ogłoszeń:
e-mail: [email protected]
Sekretariat: 
Ostrów:  ul. Olsztyńska 3
tel. (62) 501-21-21
 

Redaktor naczelny: 
Piotr Kalusiński
([email protected]),

Redaguje:
Wiktoria Kohnke 

Dział marketingu i reklamy: 
 [email protected] 
          

Skład i Grafika: Wiktoria Kohnke         

Kolportaż: własny

Zasięg: Ostrów, powiat ostrowski.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. 
Redakcja współpracuje z Agencją Media i Komunikacja Sp. z o.o. w zakresie obsługi dziennikarskiej i marketingowej.