WYCINANIE I PRZYCINANIE DRZEW DO 30M

WYCINKA  PRZYCINKA DpRZEW do 30m wysokości. Koszenie trawy  wykaszanie wysokich zarośli Prace porządkowe na działkach, ogrodach i innych terenach z możliwością wywozu.