×

POTRZEBNY PRACOWNIK

Potrzebny pracownik (rencista lub emeryt) do prac różnych w ogrodzie i na posesji. Ostrów Czas pracy nienormowany.