O nas

„Nasz Rynek” powstał w maju 2004 roku jako pierwszy w regionie bezpłatny miesięcznik. Gazeta bardzo szybko zyskała uznanie na lokalnym rynku i już we wrześniu 2005 roku była wydawana w formie dwutygodnika.

Rosnące zainteresowanie naszym tytułem sprawiło, że od września 2007 roku „Nasz Rynek” ukazywał się jako bezpłatny tygodnik powiatu ostrowskiego.

W tym czasie „Nasz Rynek” objął patronatem medialnym wiele imprez kulturalnych i rozrywkowych, będąc m.in. współtwórcą i pomysłodawcą cieszącej się uznaniem samorządowców i przedsiębiorców Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego.

W marcu 2008 otwarliśmy kaliski oddział naszej gazety, w wyniku czego powstał pierwszy bezpłatny tygodnik aglomeracji kalisko – ostrowskiej.

Dziś tygodnik „Nasz Rynek” z nakładem liczącym 10 tysięcy egzemplarzy miesięcznie jest największą gazetą regionu, obejmującą swoim zasięgiem Ostrów Wlkp. oraz gminy w powiecie ostrowskim  i docierającą do ponad 340 tysięcy mieszkańców (wg danych GUS z marca 2010r.).

Dzięki temu, że tygodnik jest bezpłatny, nasi klienci mają gwarancje, że ich reklamy oraz ogłoszenia będą dostępne największej w regionie liczbie czytelników.

„Nasz Rynek” oferuje również swoim klientom, jako jeden z niewielu tytułów, bezpłatną pomoc i doradztwo w przygotowaniu reklam i ogłoszeń zamieszczanych na łamach naszej gazety.