Zakład Optyczny Andrzej Wendt



Lekarz okulista przyjmuje w poniedziałki i środy.