TRANS-KOP

ROBOTY ZIEMNE:

  • WYKOPY
  • NIWELACJA TERENU WYBURZENIA
  • KORYTOWANIE, KOPANIE-CZYSZCZENIE STAWÓW
  • USŁUGI KOPARKA, MINI KOPARKA, ŁADOWARKA

TRANSPORT:

  • PIASEK
  • ŻWIR
  • ZIEMIA
  • TŁUCZEŃ